Kas gali Lietuvoje užsiimti akupunktūros praktika?

Skirtingose šalyse egzistuoja nevienoda akupunktūros reglamentavimo tvarka. Lietuvoje turime vadovautis SAM ministro 2004m. rugsėjo 29d. įsakymu Nr. V-680, kuriame nurodoma, kad akupunktūrą gali praktikuoti tik gydytojai, turintys galiojančią bet kurios profesinės kvalifikacijos licenciją ir baigę įvadinį refleksoterapijos kursą.

Gydytojo žinios padeda siekti šių tikslų:

Tikslingumas – šiandien egzistuoja nemažai gydymo metodų, todėl reikia mokėti pasirinkti tuos atvejus, kuomet reikia būtent akupunktūros, o ne kito gydymo metodo. Šiuolaikinė medicina dažniausiai geriau už visus kitus alternatyviai medicinai priskiriamus gydymo metodus padeda kritiniais, gyvybei pavojingais, reikalaujančiais greito, tikslaus, nuspėjamo poveikio atvejais. Tai įvertinti gali tik specialistas, susipažinęs su šiuolaikinės  medicinos poveikio subtilybėmis.

Sąveika su kitais gydymo metodais – remiantis asmenine bei kitų – Kinijos,  Europos bei JAV dirbančių specialistų patirtimi, žinome, kad  ne mažiau kaip pusė besikreipiančių į akupunktūros specialistus žmonių, vartoja vienokius ar kitokius medikamentus. Tik išmanantis vaistų pageidaujamą, o ypač nepageidaujamą poveikį specialistas gali tinkamai sekti gydymo eigą, sugebėti atskirti akupunktūros poveikį nuo medikamentinio poveikio, laiku informuoti pacientą apie būtinybę pasikonsultuoti su specialistu, paskyrusiu vaistus, taip pat be reikalo nekeisti gydymo akupunktūra taktikos. Pvz. vienas pacientas, praėjus keletui dienų po akupunktūros seanso, pareiškė, kad jam sutino čiurnos, vakarais degė veidas. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad išsivystė nepageidaujama gydymo akupunktūra reakcija, tačiau detaliau pasiaiškinus aplinkybes, sužinota, kad prieš keletą dienų pacientas pradėjo vartoti naujus medikamentus, mažinančius kraujospūdį ir galinčius sukelti būtent tokį nepageidaujamą poveikį. Beliko pacientui rekomenduoti pasikalbėti apie tai su medikamentą paskyrusiu gydytoju.

Efektyvumas – anksčiau paminėtų tikslų įgyvendinimas padeda siekti maksimalaus kiekvienos akupunktūros procedūros efektyvumo.